SVERIGELÄGER 2020
Nästa Sverigeläger blir Kristi himmelfärdshelgen 21-24 maj 2020.
Arrangör och plats är ännu inte fastställt.
OM SVERIGELÄGER
Sverigeläger är ett vartannat år återkommande evenemang som anordnas av Svenska Aikidoförbundet.
SVERIGELÄGER GENOM TIDERNA
SVERIGELÄGERPOLICY

Svenska Aikidoförbundets förbundsstyrelse har fastställt en policy för Sverigeläger som kan läsas här.